Aurinkosähkö kehitettiin 1950-luvulla avaruusalusten käyttöön. Tänä päivänä rakennuksiin asennetuista ja verkkoon sähköä syöttävistä aurinkosähköjärjestelmistä on tullut jo arkipäivää. Viimeisten vuosien varrella kehitys on ollut huimaa ja kustannusten lasku dramaattista. Aurinkosähkön tuotantokustannukset ovatkin jo pienemmät kuin ydinvoimalla tuotetun sähkön.


Aurinkosähkö

Mitä ovat sen edut?

  • Markkinahintaisena tuotteena sähkön hinta nousee tasaisesti fossiilisten polttoaineiden verotuksen kiristyessä - Aurinkosähkö on yksi helpoimmista tavoista varmistaa kiinteistön käyttökustannusten sekä CO2-päästöjen hallinta
     
  • Aurinkosähköjärjestelmät soveltuvat kaikenlaisiin kohteisiin, sillä järjestelmien ainoa "polttoaine" on auringonvalo ja ne voidaan lisäksi asentaa monenlaisille alustoille
     
  • Pitkä käyttöikä (yli 30 vuotta) sekä käytännössä huoltovapaa laitteisto tekevät aurinkosähköjärjestelmistä myös erittäin huolettoman uusiutuvan energian ratkaisuvaihtoehdon
     
  • Järjestelmät voidaan mitoittaa tarkasti kiinteistön tarpeiden mukaisesti, ja koska ne eivät sisällä liikkuvia osia, on myös myöhempi skaalautuvuus taattu

 

Miten se toimii?

Aurinkosähkö tai photovoltaics eli PV perustuu aurinkokennoteknologiaan, joka muuttaa auringon säteilyn sähköksi. Sähköä tuottaakseen aurinkokenno ei tarvitse voimakasta auringonvaloa eikä pilvinenkään päivä ole tuotannolle este.

Aurinkosähkö sopii hyödynnettäväksi kaikenlaisiin sähköllä toimiviin käyttökohteisiin. Esimerkiksi valaistus, hissit, käyttövesi, erityyppiset tuotantokoneet tai vaikkapa sähköautot voivat käyttää kiinteistön aurinkosähköjärjestelmää energialähteenään.

Lisäksi aurinkosähkön hyödyntämistä edesauttavat samanaikaisesti kehittyvät Smart Grid- eli älyverkkopalvelut ja -tuotteet, jotka helpottavat mm. sähkön tuottamiseen, kulutukseen ja varastointiin liittyviä haasteita.

Aurinkosähköjärjestelmissä voi kuitenkin esiintyä suuriakin eroja. Erityisesti aurinkopaneelien tekninen laatu ja täten myös energiantuottokyky vaihtelevat markkinoilla huomattavasti. Lisäksi kaikki asennuskohteet ovat uniikkeja ja kattomateriaalit vaihtelevia. Näin ollen esimerkiksi järjestelmien kiinnitysratkaisut tulee aina mitoittaa asennuskohteiden asettamien vaatimusten mukaisesti. Paras tapa lähteä toteuttamaan aurinkosähköjärjestelmää onkin ottaa yhteys aurinkosähköön erikoistuneeseen suunnittelijaan.