uusiutuvan energian järjestelmien elinkaaren tulisi kestää ainakin 25-30 vuotta


Elinkaari

Elinkaareen perustuva ajattelumalli on yksi kestävän kehityksen tukijaloista. Pistoke RES Oy:n toiminnassa elinkaari huomioidaan läpi koko palveluportfolion. Tavoitteenamme on aina tähdätä kestävään, pitkään ja kustannustehokkaaseen elinkaareen oli kyseessä sitten uusiutuvan energian ratkaisun suunnittelu-, toteutus- tai käyttövaihe. 

Elinkaari on ikään kuin suunnittelun ja toteutuksen lopputulema. Elinkaaren aikana suunnitelmien ja toteutuksen vaikutukset realisoituvat. Miten esimerkiksi kustannustehokkuus tai ympäristöystävällisyys esiintyvät käytännössä? Elinkaari-ajattelumallilla on toisin sanoen suora vaikutus järjestelmän jokapäiväiseen toimintaan.

Useimmat tekniset laitteet edellyttävät elinkaarensa aikana myös jonkinlaista ylläpitotoimintaa, kuten säätöjen tarkistuksia, ohjelmistojen päivityksiä, vuositarkastuksia, lakisääteisiä toimenpiteitä, jne. Näihin tarpeisiin Pistoke vastaa oheisin elinkaaripalveluin.

 

Elinkaaripalvelut

Järjestelmän etävalvonta

Etävalvonnalla valvotaan reaaliaikaisesti järjestelmän toimintaa ja hyötysuhteita, parannetaan huoltojen vasteaikoja sekä vähennetään sidottuja aika- ja henkilöstöresurssitarpeita.

Vuosihuollot

Vuosihuollot käsittävät nimensä mukaisesti vuosittaiset laitteiden ylläpitohuollot, joilla pyritään varmistamaan laitteiden moitteeton ja keskeytymätön toiminta.

Lakisääteiset kylmähuollot

Kylmäainehuolloista säädetään muun muassa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) n:o 842/2006 F-kaasu asetus sekä komission asetuksessa (EY) n:o 1516/2007 Vuototarkastus.