Sen sijaan, että kiinteistön tuottama hukkalämpö menisi harakoille, voidaan se hyödyntää lämmitystarkoituksiin


Hukkalämpö

Mitä ovat sen edut?

  • Kaikki toiminnassa olevat kiinteistöt tuottavat jonkinlaista hukkalämpöä, jolloin käytännössä siitä saatavaa ilmaista energiaa on aina hyödynnettävissä

    Hukkalämpöä syntyy ympäri vuoden, myös kesällä - esimerkiksi kiinteistön viilennyksestä.
     
  • Kun hukkalämpö ohjataan uudelleen lämmityskäyttöön, pienennetään varsinaisen lämmitysjärjestelmän energiatuottotarvetta
     
  • Ottamalla hukkalämpö käyttöön säästetään sekä ympäristöä että rahaa. Kustannusedut kohdistuvat niin laiteinvestointeihin kuin energiakustannuksiinkin.

Miten se toimii?

Hukkalämmöllä tarkoitetaan yleensä energiaa, joka syntyy hyödyntämättömänä sivutuotteena erilaisista kiinteistön toimenpiteistä. Esimerkiksi datasalit tuottavat huomattavan määrän lämpöä, joka voidaan ohjata uusiokäyttöön lämpöpumppujen avulla. Asumiskohteissa puolestaan harmaanveden tai poistoilman hukkalämpö voidaan hyödyntää lämmitysjärjestelmissä.

Nykyiset lämpöpumppujärjestelmät pystyvät hyödyntämään muun muassa tuotannon, ilmanvaihdon sekä kaupan kylmän yhteydessä syntynyttä hukkalämpöä. Lämpö voidaan uudelleenohjata esimerkiksi kiinteistön tai käyttöveden lämmitykseen.