kaikenlaisten kiinteistöjen energiaomavaraisuutta on mahdollista kasvattaa hybridijärjestelmien avulla. esimerkiksi aurinkosähkö soveltuu lisäenergialähteeksi kakkialle.


Hybridiratkaisut

Mitä ovat sen edut?

  • Hybridiratkaisuilla on mahdollista saavuttaa kohteelle entistä suurempi energiaomavaraisuudenaste
     
  • Uusiutuvan energian hybridiratkaisuilla päästään jo hyvin lähelle nollaenergiakiinteistöjä, joissa oma energiatuotanto on tasapainossa ostoenergian kanssa

 

Miten se toimii?

Hybridiratkaisut yhdistelevät nimensä mukaisesti eri energialähteitä yhdeksi kokonaisuudeksi.

Ratkaisut suunnitellaan kohdekohtaisesti energiaomavaraisuudelle asetettujen tavoitteiden mukaan. Kuten kaikkien uusiutuvan energian ratkaisujen, myös hybridiratkaisujen hankinnoissa yleinen tavoitesuuntaus on ostoenergian määrän minimointi.

Uusiutuvien energialähteiden lisäksi on hukkaenergian hyödyntäminen hybridijärjestelmien yhteydessä taloudellisesti järkevää sekä samalla ympäristöä kunnioittavaa.