Ilma-vesilämpö on erinomainen vaihtoehto esimerkiksi maalämmölle


ILMA-Vesilämpö

Mitä ovat sen edut?

 • Koska ilmaa on käytettävissä rajoittamattomasti kaikkialla, ilma-vesilämpöpumpun kytkentään ei tarvita suuria rakennelmia tai taloudellisia panostuksia
   
 • Ilma-vesilämpö on erinomainen vaihtoehto esimerkiksi maalämmölle

  Erityisesti sellaisissa kohteissa, joissa maalämpöä ei voida hyödyntää, kuten harju- ja pohjavesialueilla sekä alueilla, joille ei muuten myönnetä porauslupaa tai tontit ovat liian pieniä, on ilma-vesilämpö otollinen uusiutuvan energian muoto.
   
 • Ilma-vesilämpöpumpuilla saavutetaan jo erinomaiset hyötysuhteet

  Esimerkiksi suoraan sähkölämmitykseen verrattuna voidaan ilma-vesilämpöpumpuilla säästää noin 40–65 % lämmitysenergiakustannuksista. Säästön suuruus riippuu tällöin kohteen lämmitysenergiantarpeesta, lämpöpumpun mitoituksesta sekä lämmönjakojärjestelmästä.

Miten se toimii?

Kuten ilmalämpö myös ilma-vesilämpö hyödyntää ulkoilmaa energialähteenään. Tarkemmin sanottuna ilma-vesilämpöpumppu siirtää ympäröivästä ilmasta saadun energian rakennuksen vesikiertoiseen lämmitys- tai jäähdytysjärjestelmään. Pumpuilla voidaan lämmittää myös käyttövettä.

Yleisen luulon vastaisesti ilma-vesilämpöjärjestelmä voi toimia koko kiinteistön päälämmönlähteenä, mutta tarvitsee Suomen ilmastossa tuekseen varajärjestelmän. Varajärjestelmä toteutetaan yleensä varaajiin sijoitettavien sähkövastusten avulla.

Ratkaisu sopiikin niin suuriin kuin pieniin kohteisiin tai lämmönlähteeksi esimerkiksi suurten piha-alueiden sulanapitoon.