Nykyisin ilmalämpöpumppujen ilmoitettu suorituskerroin (COP, Coefficient of performance) lämmityskäytössä on jopa yli viiden, kun ulkolämpötila on + 7°c.
Tällöin 1 kWh sähköä = 5 kwh lämpöä.


Ilmalämpö

Mitä ovat sen edut?

  • Lämpöpumput, jotka hyödyntävät ilmaan sitoutunutta energiaa tuottavat sitä korkealla hyötysuhteella otollisissa lämpötiloissa
  • Ilmälämpöpumpulla voidaan siirtää lämpöä ulkoilmasta sisäilmaan huomattavasti edullisemmin kuin tavanomaisella sähkövastuksiin perustuvalla ratkaisulla
  • Lämmityksen lisäksi ilmälämpöä voidaan hyödyntää sisäilman jäähdyttämiseen
  • Mikäli jäähdytystä tai lämmitystä halutaan tehostaa rakennusvaiheen jälkeen, on ilmalämpö usein mielekkäin vaihtoehto

 

Miten se toimii?

Ympäiröimäämme ilmaan sitoutuu paljon ilmaista ja uusiutuvaa energiaa. Ilmalämpöpumput pystyvät hyödyntämään tätä energiaa niin lämmitykseen kuin jäähdytykseenkin. Pumput siirtävät ulkoilmasta saadun energian lämmitys- tai jäähdytystarkoitukseen puhallinyksiköiden välityksellä.

Laitteistojen ja kylmäaineiden jatkuvan kehityksen ansiosta osa laitteista pystyy tuottamaan energiaa vielä - 35 °C asteen lämpötiloissa. Ulkoilman kylmetessä pakkasille laitteiden suorituskerroin ja lämmönsiirtokyky kuitenkin heikkenevät. On siis huomioitava, että ilmalämpöpumppu ei sovellu pääasialliseksi lämmön lähteeksi.