Lattialämmitys ja -viilennys

Mitä ovat sen edut?

 • Lattialämmitystekniikka soveltuu hyvin sekä pieniin että suuriin kohteisiin
   
 • Lattialämmityksen asennus onnistuu kaikenlaisiin lattiarakenteisiin
   
 • Lattialämmitys on energiatehokas lämmönjakomuoto alhaisen menoveden lämpötilan ansiosta
   
 • Samalla järjestelmällä voidaan hoitaa myös viilennystä kesäaikana
   
 • Lämmönjako voidaan optimoida huone-/tilakohtaisesti automaation avulla

 

 

 

 

 

Miten se toimii?

Lattialämmitys perustuu vesikiertoiseen lämmönjakotekniikkaan, jossa pyritään aina mahdollisimman alhaiseen menoveden lämpötilaan. Tämän vuoksi lattialämmitys on erinomainen lämmönjakovaihtoehto yhdistettäväksi muun muassa lämpöpumpuille perustuviin lämmitysjärjestelmiin. Pumppujen hyötysuhde nimittäin kasvaa sitä korkeammaksi mitä matalalämpöisempänä lämmönjako toteutetaan.

Lämmönjaon lisäksi lattialämmitystekniikkaa voidaan hyödyntää myös viilennykseen. Lattiaviilennyksessä lähtökohtana on, että huonetilaa jäähdytetään johtamalla lattian lämmityspiireihin minimissään 20 asteista menovettä. Tilassa voidaan näin ylläpitää noin kuusi astetta alhaisempaa lämpötilaa vallitsevaan ulkolämpötilaan verrattuna. Lopuksi automaatio varmistaa, ettei kondensoitumisvaaraa synny.

Sekä lattialämmityksen että -viilennyksen energiatehokkuus perustuu lämmönjakoalueen, eli lattian, suureen pinta-alaan. Jo pienilläkin lämpötilaeroilla saavutetaan riittävä lämmitys-, tai viilennysteho. Lisäksi lämpötilaa voidaan säädellä jopa huonetasolla tilakohtaisesti muodostuvien lämmityspiirien ansiosta.