Maalämpöjärjestelmä voi tuottaa jopa viisi kertaa enemmän puhdasta lämmitysenergiaa kuin se kuluttaa sähköä. On siis ilmeistä, että CO2-päästöjen ja fossiilisten polttoaineiden käytön vähentäjänä energialähteellä on huomattava potentiaali ja vaikutus.


Maalämpö

Mitä ovat sen edut?

  • Maalämpöteknologialla voidaan tuottaa sekä lämmitystä että viilennystä

  • Pätevällä mitoituksella voi maalämpöjärjestelmä tuottaa 66-80 % ilmaisenergiaa heti investoinnin jälkeen

  • Pienikin parannus maalämpöjärjestelmän hyötysuhteessa voi tuottaa elinkaaren aikana suuret säästöt sekä pidentää laitteiston elinikää

 

 

 

 

 

 

 

 

Miten se toimii?

Maalämpöjärjestelmän avulla voidaan hyödyntää, ei vain maahan, vaan myös esimerkiksi meriin ja järviin varastoitunutta auringon energiaa. Järjestelmällä voidaan kattaa koko kiinteistön ja käyttöveden lämmityksen sekä viilennyksen energiantarve.

Lämmityksen lisäksi maalämpöteknologiaa on mahdollista hyödyntää viilennykseen silloin, kun kohde on toteutettu energiakaivoilla. Kaivoissa kiertävä viileä neste voidaan kesällä valjastaa kiinteistön vesikiertoiseen lämmönjakojärjestelmään. Sisätilojen lämpöä siirretään tällöin takaisin energiakaivoihin, mikä vastavuoroisesti parantaa kaivojen lämmönluovutuskykyä ja maalämpölaitteiston tehoa talvella.

Maalämpö soveltuu myös erinomaisesti osaksi hybridijärjestelmää, jossa maalämpöä täydentävät esimerkiksi aurinko- tai hukkalämpö.

Jokaisen kohteen energiantarve on yksilöllinen, minkä vuoksi maalämpöjärjestelmien toteutus edellyttää aina kohdekohtaista mitoitusta ja suunnittelua. Tämän lisäksi on projektin aluksi oleellista selvittää energiakentän, joko maan/kallioperän tai vesistön, lämmönluovutuskyky. Vaihtelua kun voi esiintyä jopa naapuritonttien välillä. Energian riittävyys varmistetaankin pätevällä laskennalla; esimerkiksi TRT-testillä kallioperän tapauksessa.