Uusiutuvan energian ratkaisuilla voimme kasvattaa rakennuksen energiaomavaraisuutta. Mitä suurempi omavaraisuus sitä pienempi riippuvuus ostoenergiasta.


EnergiaSuunnittelu

Globaali huoli ilmastonmuutoksesta sekä samanaikaisesti kiristyneet määräykset luovat pakotteita kestävän kehityksen arvojen mukaiselle suunnittelulle ja toiminnalle myös rakennusalalla. Jo suunnitteluvaiheessa tehdyt ratkaisut määrittelevätkin pitkälti sekä rakennuksen tulevat CO2-päästöt että käyttökustannukset.

Vaikka energiatehokkuuden huomiointi on vakiinnuttanut asemaansa nykypäivän taloteknisen suunnittelun yhteydessä, on uusiutuvan energian suunnittelu – RES-energiasuunnittelu – erillisenä osa-alueenaan yksi talotekniikan uusimpia tulokkaita. Rakennusten energiatehokkuus muodostuu kokonaisuudesta, johon kaikki suunnittelualat vaikuttavat yhdessä. Pureutumalla asiantuntijan turvin yksityiskohtaisemmin myös energiatuotannon ratkaisuihin, vaikutetaan kustannussäästöjen lisäksi esimerkiksi rakennuksen energiaomavaraisuuteen sekä kiinteistön arvoon.

Mikäli kohteeseen suunniteltava projekti sisältää lämmitys- ja/tai viilennysratkaisun, ottaa energiasuunnittelu tällöin huomioon myös erilaisten lämmönjakotapojen yhteensovittamisen kokonaisratkaisuun.  

Pätevällä energiasuunnittelulla saavutetaan asiakkaan tavoittelema energiaomavaraisuuden aste sekä voidaan muun muassa välttää järjestelmän ali- tai ylimitoitus ja varmistaa valitun järjestelmän elinkaaren aikainen toimivuus.

Uusiutuvan energian arkkitehdit

Pistoke RES Oy on Suomen johtava uusiutuvan energian ratkaisujen suunnittelija.  Suunnittelemme ratkaisut asiakkaan tarpeiden mukaan yhtä tai useampaa energialähdettä hyödyntäen. Olemme Uusiutuvan energian arkkitehteja ja alan edelläkävijöitä. Ainutlaatuisen mitoitusosaamisemme ansiosta asiakkaidemme on mahdollista saavuttaa oletettua suuremmat energiaomavaraisuuden asteet ja täten merkittävät säästöt sekä rakennusvaiheessa että elinkaaren käyttökustannuksissa.

 

3D-suunnittelu

Rakennusvaiheessa ilmenevät yllättävät muutostarpeet varjostavat usein sekä aikataulujen että budjettien toteutumista. Laajemman energiasuunnittelun lisäksi voidaan myös 3D-suunnittelulla tehostaa rakentamisen prosesseja merkittävästi.

3D-mallinnus mahdollistaa esimerkiksi erilaisten suunnitelmien risteävyyksien ja riskien ilmenemisen jo suunnitteluvaiheessa. Lisäksi tarkat komponenttitasoiset kuvat helpottavat muun muassa tarjouspyyntö- ja laskentaprosesseja sekä itse toteutusvaihetta niin ajankäytön kuin kustannusten suhteen.

3D-suunnittelu tuottaa:

  • Listauksen järjestelmäkokonaisuuden kaikista komponenteista
  • Mittakuvat asennettaville tuotteille
  • Havainnekuvat asennuksesta

TOimintatakuu

Pistoke RES Oy myöntää tekemilleen suunnitelmille toimintatakuun. Olemme ylpeitä siitä, että voimme taata suunnittelemiemme järjestelmien toimivuuden läpi niiden elinkaaren.

Edellytämme kuitenkin, että järjestelmät toteutetaan suunnitelmiemme mukaisesti ja tarvittavat huollot tehdään ajallaan. Lisäksi on hyvä huomioida, että järjestelmien komponenteilla on omat valmistajakohtaiset takuut.     

 
5A Toimintatakuu Red.png