Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty


Toteutus

Uusiutuva energia ja sen ratkaisut ovat oma erityisalansa. Teknologia kehittyy nopeasti ja edellyttää toimialan jatkuvaa seuraamista sekä tietotaidon ylläpitoa. Tämän vuoksi myös järjestelmien toteutusvaihe vaatii tekijöiltään vankkaa ammattitaitoa. Teknologiatietämyksen lisäksi tietotaitoa tulee pitää yllä viranomaismääräysten suhteen. Järjestelmien takuuehdot puolestaan edellyttävät usein hyväksyttyä asennustapaa vuosittaisten huoltojen ohella.

Projektinhallinta

Pistoke RES Oy on projektiorganisaatio, joka hoitaa uusiutuvien energian järjestelmien toteutukset avaimet käteen -periaatteella. Sovimme asiakkaan kanssa rajapinnat, minkä jälkeen hoidamme koko projektin aina laitetilauksista käyttöönottoon. Pidämme ennen kaikkea huolta siitä, että toteutukset tehdään laadittujen suunnitelmien ja aikataulujen mukaisesti. Lisäksi vaadimme järjestelmien asentajilta aina laitevalmistajien antamaa koulutusta sekä viranomaislupien voimassa oloa. Laadukkaalla työllä sekä yhteistyöllä valmistajien kanssa taataan laitteiston toimivuus koko elinkaaren ajan.

 

Energiasuunnittelu + toteutus

Yhdistämällä projektitoteutus Pistokkeen energiasuunnitteluun varmistetaan toteutusvaiheelle: 

  • Tarkka aikataulutus
  • Hankintojen kustannustehokkuus
  • Riskien minimointi
  • Prosessientehostaminen
  • Tarkka kustannusarvio